Välkommen till Stenberg Bygg & Fastigheter AB

Stenberg Bygg & Fastigheter AB är en koncern vars verksamhet är fastighetsförvaltning samt utförande av byggentreprenader och konsultuppdrag.

Koncernen innehåller tre bolag:
Pasab Bygg AB som är ett renodlat byggföretag, samt fastighetsbolagen Näringens Lokaluthyrning och KB Spettet.

Fastighetsbolagen förvaltar bostäder, industrilokaler, lager, garage, butiker mm i centrala Gävle.